CComBSTR_互动百科 www.rrkan.org

CComBSTR CComBSTR 提供对 BSTR 数据类型的包装。 CComBSTR - 概述 ATL 类CComBSTR 提供对 BSTR 数据类型的包装。 标准BSTR是一个有长度前缀和null结束符的 www.rrkan.org趣阅读